Kesäretki Lantulasta Laukkoon 12.8.2023 peruttu

Retki on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.


Sukuseuran kuvapankki on nyt avattu!

Klikkaa kuvapankkiin ja pyydä kutsulinkki. Jos sinulla on kysyttävää arkiston käytöstä tai haluat toimittaa kuvia lisättäväksi arkistoon, ota yhteyttä!

Kuvapankkiin >>


Sukuseuran esittely

Tarkoitus ja toiminta

Virrin sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsenten tietoon. Lisäksi se harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä.


Jäsenet

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton tai adoption kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta sukuseuran kokouksessa.


Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä seitsemän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenistä on kolme kausittain erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudestaan aikaisintaan yhden kauden kuluttua. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.